Baggrund


Bente Underbjerg lægger vægt på til stadighed at arbejde på et højt fagligt niveau og deltager løbende i kurser, konferencer, faglig/tværfaglig udveksling og supervision.


Medlem af faglige organisationer og selskaber:
- Dansk Psykologforening (medlem af Børneneuropsykologisk Fagnævn 2009-2015)
- Børneneuropsykologisk Selskab
- Selskabet Danske Neuropsykologer (SDN)
Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT)
- Psykologfagligt Selskab for Supervision
- Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
- Selskab for Psykopatologi hos Børn og Unge

Uddannelse
2011 Advanced ACT
2011 Mindfulness
2010 2-årig videreuddannelse i kognitive behandlingsformer
2009 Supervisor i klinisk børneneuropsykologi på specialistniveau
2007 Specialist i børneneuropsykologi / klinisk psykologi
2004 Autoriseret af Psykolognævnet
2002 Cand. pæd. psych., Danmarks Pædagogiske Universitet
1999 PD i psykologi, Danmarks Lærerhøjskole
1983 Lærereksamen, Jelling Statsseminarium

Selvstændig praksis
2007 –     Børne- og Ungdomspsykologerne, Risskov:  indehaver
2016 –     Neurocenter Østerskoven: ekstern konsulent
2007 –     Vejlefjord Børneneurocenter: ekstern konsulent (VISO-opgaver)

Ansættelser
2004 – 2007 Psykolog / autismekonsulent, Pædagogisk Psykologisk Specialrådgivning, Viborg Amt
2003 – 2004 Psykolog, Skole- og specialrådgivningen, Sønderjyllands Amt
2001 – 2003 Psykolog, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Herning Kommune
1987 – 2001 Lærer/overlærer, Krabbeshus Heldagsskole, Skive
Bente Underbjerg har desuden undervist 3 år i Grønland og 3 år i en almindelig dansk folkeskole.

I ansættelserne blev forskellige arbejdsopgaver varetaget:
- Psykologisk udredning / børneneuropsykologiske undersøgelser
- Supervision af psykologer, lærere og pædagoger
- Visitation til specialundervisning
- Rådgivning i forhold til organisationer
- Pædagogisk-psykologisk rådgivning og vejledning til forældre og professionelle netværk
- Samtaler med børn, unge og forældre
- Undervisning af børn og unge med særlige behov

Freelance virksomhed
Bente Underbjerg løste sideløbende med sine ansættelser udrednings-, supervisions- og undervisningsopgaver i privat og offentligt regi:
- Danmarks Pædagogiske Universitet / Danmarks Lærerhøjskole
- Amter og kommuner
- Videregående uddannelsesinstitutioner
- Samrådet af Specialskoler for Børn med Autisme
- Center for Autisme
- Marselisborgcentret
- Dansk Psykologforening
- Skoler
- Dag- og døgninstitutioner for børn og unge

Opgaverne omfattede
- psykologiske undersøgelser
- supervision
- kurser, workshops og oplæg for psykologer, lærere, pædagoger og forældre
- instruktør på TEACCH træningskurser
- undervisning på PD-uddannelserne i psykologi og specialpædagogik
- undervisning af psykologer under specialistuddannelse