Kurser

Bente Underbjerg har bred erfaring med formidling af emner indenfor
- Neuropsykologi
- Psykologisk udredning / testning
- Udviklingspsykologi
- Psykopatologi
- Psykologisk behandling
- Specialpædagogik

Bente Underbjerg tilbyder bl.a. kursus for psykologer i den nye WISC-V, der omfatter væsentlige ændringer i forhold til WISC-IV.
Kurset er forhåndsgodkendt til specialistuddannelserne i børneneuropsykologi, børnepsykologi, psykoterapi (børn) og pædagogisk psykologi.

Skal du arrangere et kursus i WISC-V på din arbejdsplads?
Kontakt venligst Bente Underbjerg på 23 90 10 32 eller bu@BUpsykolog.dk for et konkret tilbud.

Øvrige forhåndsgodkendte testkurser for psykologer:

Kursus i WPPSI-IV for psykologer

1-dags kursus: D-KEFS – udredning af eksekutive funktioner

2-dages kursus: Udredning af eksekutive funktioner hos børn og unge – med særlig fokus på anvendelsen af D-KEFS

Kursus i WISC-IV for psykologer

Du kan finde information om WISC-V, WPPSI-IV og D-KEFS hos Pearson Assessment, som også forhandler testene.

Bente Underbjerg tilbyder altid skræddersyede kurser, undervisning og foredrag.
Indhold, form og omfang tilpasses ønsker og deltagerforudsætninger.

Et kursus i udredning af eksekutive funktioner kan f.eks. omfatte såvel D-KEFS som andre standariserede undersøgelsesinstrumeter (tests og spørgeskemaer), være særligt rettet mod undersøgelse af børn og unge eller have fokus på personer med hjerneskader, autismespektrumforstyrrelser eller ADHD.

Supervisionsdage for psykologer (2-5 deltagere, 4-6 timer): Udredning af børn, unge og yngre voksne – med særlig fokus på neuropsykologisk testning. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne cases.
Er I allerede en gruppe, eller er du interesseret i dannelsen af en ny gruppe? Kontakt Bente Underbjerg på 23 90 10 32 eller bu@BUpsykolog.dk

Eksempler på tidligere afholdte kurser og oplæg:
- Kursus i WISC-V for psykologer
- Autisme i praksis (for tværfagligt personale)
- Eksekutive funktioner hos børn og unge med autisme og/eller ADHD
- Eksekutive funktioner – udredning og intervention
- Tvangstanker og tvangshandlinger – udredning og behandling af OCD
- Udredning og behandling af angst hos børn og unge
- Kursus i WPPSI-IV for psykologer
- D-KEFS – udredning af eksekutive funktioner
- Udredning af eksekutive funktioner hos børn og unge – med særlig fokus på D-KEFS
- Børn med angst
- TOMAL-2
- WISC-IV
- Neuropsykologi og neuropædagogik (for tværfagligt personale)
- Neuropsykologisk undersøgelse af børn og unge – hvornår og hvordan?
- Tvangstanker, tvangshandlinger – OCD
- Unge med særlige behov. Specialpædagogik – hvorfor og hvordan?
- Behandling af angst hos børn og unge
- Kollegial supervision
- Nyere neuropsykologiske tests
- Kognitiv terapi med børn
- Sociale historier og tegneseriesamtale
- Social kompetence og specialpædagogik
- Struktureret specialpædagogik (TEACCH)
- Undervisning af børn med autismespektrumforstyrrelser i normalklasser
- Rummelighed – om børn med særlige behov i den inkluderende skole
- Eksekutive funktioner og motivation hos børn og unge med ADHD
- Børn og unge med specifikke vanskeligheder
- Udviklingsforstyrrelser
- Neuropsykologiske funktionsforstyrrelser
- Aspergers Syndrom
- ADHD hos børn og unge – teori og pædagogisk praksis
- Autisme – teori og praksis