Neuropsykologiske undersøgelser

Børne- og Ungdomspsykologerne tilbyder neuropsykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne.

En neuropsykologisk undersøgelse er bl.a. relevant, når en person ikke udvikler sig som forventet, har svært ved at lære, svært ved at huske, svært ved at koncentrere sig og/eller har svært ved at begå sig blandt andre.
Baggrunden for undersøgelsen kan være et ønske om afklaring i forhold til mistrivsel, indlæringsvanskeligheder, en kendt eller formodet hjerneskade (medfødt eller erhvervet) eller en diagnostisk vurdering, fx i forhold til ADHD og autismespektrumforstyrrelser.

En neuropsykologisk undersøgelse kan bl.a.
- afklare intelligensniveau (IQ)
- danne grundlag for diagnostisk vurdering
- danne grundlag for vurdering af følger efter hovedtraumer
- danne grundlag for vurdering af udviklingsmuligheder
- indgå i afklaring af arbejdsevne
- indgå i afklaring af støttebehov
- danne grundlag for pædagogisk intervention

En neuropsykologisk undersøgelse er en vurdering af en persons kognitive forudsætninger og funktionsniveau med særlig fokus på styrker og vanskeligheder indenfor områderne sprog, perception, visuo-spatial konstruktion, ræsonnering, forarbejdningstempo, hukommelse og indlæring, opmærksomhed og koncentration, eksekutive funktioner (problemløsning, planlægning og styring) samt social og følelsesmæssig funktion.

Undersøgelsen tilrettelægges individuelt. Den omfatter psykologisk testning, observation og samtale samt oplysninger fra forældre/pårørende, pædagoger, lærere eller andre faggrupper. I undersøgelsen indgår relevant journalmateriale. Undersøgelsen finder som regel sted over 3-4 gange á ca. 2 timer.

Efter undersøgelsen udfærdiges en skriftlig rapport med en samlet vurdering og pædagogiske anbefalinger. Rapporten gennemgås på et møde med relevante deltagere, oftest forældre og/eller henvisende sagsbehandler samt evt. pædagogisk personale. Voksne klienter deltager i tilbagemeldingen. Større børn og unge kan deltage i en del af eller hele tilbagemeldingen, eller de kan få en særskilt tilbagemelding.

Efter nærmere aftale kan der suppleres med yderligere pædagogisk-psykologisk rådgivning og vejledning til forældre og/eller supervision af personale. Ligeledes kan der træffes aftale om terapeutiske samtaler.