Priser


Individuel samtale
: 1.150 kr.

Neuropsykologisk undersøgelse: fra 30.000 kr.

Specifik testning (fx afklaring af intelligens, opmærksomhed eller hukommelse): efter aftale

Supervision:
Individuel supervision: 1.300 kr. pr. time
Længerevarende forløb: efter aftale
Gruppesupervision: efter aftale (+ evt. transportudgifter)

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og vejledning: 1.300 kr. pr. time (+ evt. transportudgifter)

Kurser og foredrag: 3.300 kr. pr. time + transportudgifter eller efter aftale

Transportudgifter: 
Tidsforbrug (1.150 kr. pr. time) + kørselsgodtgørelse efter statens aktuelle takst, p.t. 3,53 kr. pr. km.

Betaling: Kontant eller MobilePay. Efter aftale kan der betales med straksoverførsel via netbank.

Afbud: 
I tilfælde af afbud bedes dette meddelt via mail eller telefonsvarer (23 90 10 32) tidligst muligt, senest 24 timer før den aftalte tid. Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves betaling.

Tilskud: Bente Underbjerg er ikke tilknyttet den offentlige sygesikring. Lægehenvisning er derfor ikke nødvendig, og der skal betales det fulde honorar.

Sygeforsikringen Danmark: Børne- og Ungdomspsykologerne har aftale med Sygeforsikringen Danmark om elektronisk indberetning. Hvis du/dit barn er medlem af Danmark og berettiget til tilskud, betales det fulde honorar i klinikken, hvorefter tilskuddet automatisk udbetales direkte til dig.

Forsikringer: Udgifter til psykologiske ydelser kan være dækket, hvis der er tegnet en privat eller arbejdsgiveradministreret sundhedsforsikring. Bente Underbjerg samarbejder med forsikringsselskaber efter behov.
Det tilrådes at rette henvendelse til forsikringsselskabet, hvis du/I ønsker psykologhjælp hos en bestemt behandler.

Kommunen kan i særlige tilfælde yde hel eller delvis dækning af udgiften til samtaleforløb, og det tilrådes at rette forespørgsel herom til bopælskommunen.