Rådgivning

Børne- og Ungdomspsykologerne tilbyder pædagogisk-psykologisk rådgivning og vejledning i forhold til børn og unge med følelsesmæssige, sociale, udviklingsmæssige eller adfærdsmæssige problemstillinger.

Rådgivningen kan gives på baggrund af forældres eller lærere/pædagogers bekymringer i forhold til aktuelle og/eller fremtidige problemstillinger eller som opfølgning efter en neuropsykologisk undersøgelse.

Afhængigt af problemstillingerne kan det være relevant med generel pædagogisk-psykologisk rådgivning, vejledning og støtte og/eller mere specifik specialpædagogisk og neuropædagogisk vejledning, f.eks. i forhold børn og unge med autisme, Aspergers syndrom, ADHD, hjerneskade, udviklingshæmning, indlæringsvanskeligheder mv.
Med udgangspunkt i barnets / den unges styrkesider ydes konkret rådgivning og vejledning i forhold til hensigtsmæssige pædagogiske strategier og metoder.

Alt efter opgavens art kan der være tale om enkelte samtaler eller længerevarende forløb.