Samtaler / Kognitiv terapi

Børne- og Ungdomspsykologerne tilbyder individuelle samtaler / kognitiv terapi til børn, unge og voksne samt pårørende (forældre, søskende, ægtefæller/samlevere, børn).

Der tilbydes psykologisk behandling ved angst, tvangssymptomer / OCD,  lavt selvværd og mistrivsel, psykosomatiske symptomer samt ved tilpasnings- og belastningsreaktioner: stress, sorg, krise, PTSD.

Bente Underbjerg tilbyder støttesamtaler og psykoedukation til børn, unge og voksne med autisme, Aspergers syndrom, ADHD, Tourette, hjerneskade mv.

Forældre tilbydes rådgivning, støtte og vejledning.
Der kan være tale om pædagogisk-psykologisk rådgivning i forbindelse med opdragelsesmæssig usikkerhed eller bekymring for et barns faglige, sociale eller følelsesmæssige udvikling.
Forældre til børn med autisme, Aspergers syndrom, ADHD, hjerneskade mv. tilbydes psykoedukation og specifik rådgivning samt specialpædagogisk og neuropædagogisk vejledning.

Bente Underbjerg tilbyder supervison til plejeforældre og til pædagogisk personale i skoler, institutioner, opholdssteder mv.

Bente Underbjerg arbejder ud fra kognitivt orienterede metoder, og efter behov inddrages konkret materiale i samtalen. Afhængigt af personens ønsker, behov og problemstillinger vil en kombination af samtaleformer ofte være hensigtsmæssig.

Kognitiv terapi / kognitiv adfærdsterapi
Kognitiv terapi er en struktureret, målrettet og løsningsorienteret behandlingsform. Udgangspunktet er aktuelle vanskeligheder og følelsesmæssige problemer. I kognitiv terapi er der fokus på tænkningen og den tætte sammenhæng mellem tanker, følelser, krop og adfærd. Der samarbejdes om at analysere og forstå opfattelsen af en given situation og de følelsesmæssige, kropslige og adfærdsmæssige reaktioner. Målet er at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre og opnå nye handlemuligheder.

Social færdighedstræning
Social færdighedstræning er en systematisk, målrettet og pædagogisk tilrettelagt metode. I social færdighedstræning er der fokus på adfærden, på udviklingen af nye sociale færdigheder samt generalisering og fastholdelse af færdigheder. Målet er en øget social kompetence, der omfatter færdigheder, viden, forståelse og en positiv oplevelse i sociale situationer.

Psykoedukation
Psykoedukation er en pædagogisk metode, hvor der formidles viden om psykisk lidelse/handicap, vanskeligheder og behandling. Der informeres og samtales om biologiske, psykologiske og sociale aspekter samt handlemuligheder. I psykoedukation er der fokus på viden og mestring. Målet er indsigt, problemløsningsstrategier og en positiv selvopfattelse.

Mindfulness
Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi er en behandlingsmetode, hvor opmærksomhedstræning er central. Gennem forskellige øvelser trænes bevidst nærvær, evnen til at være til stede i nuet på en ikke-vurderende måde.

ACT
Acceptance and Commitment Therapy er en behandlingsmetode, der er udspringer af kognitiv adfærdsterapi. Der arbejdes med udviklingen af accept overfor uønskede tanker og følelser samt med livskvalitet i form af engagement og aktiv handling ud fra egne værdier.