Supervision

Mangler du supervision?
Kontakt Bente på 23 90 10 32 eller bu@BUpsykolog.dk


Bente Underbjerg er godkendt supervisor på specialistniveau og tilbyder ad hoc supervision samt kortere og længerevarende supervisionsforløb, både individuelt og i grupper.

Supervision har til formål at skabe klarhed, ny indsigt og nye handlemuligheder.

Bente Underbjerg tilbyder supervision til:
- autoriserede psykologer med henblik på specialistgodkendelse (børneneuropsykologi eller beslægtede specialer)
- psykologer med henblik på autorisation
- psykologer i forbindelse med det daglige sagsarbejde, herunder testsupervision
- pædagoger, lærere og andre faggrupper, fx på opholdssteder, institutioner, skoler m.v.
- plejeforældre

Supervisionen kan gives i forhold til udredning, intervention,  pædagogisk praksis, relationer og/eller personlig udvikling.

Efter behov kan supervisionen have et særligt fokus, fx anvendelse af specifikke neuropsykologiske tests eller specifikke interventionsmetoder (psykologiske eller pædagogiske).

Bente Underbjerg arbejder primært indenfor en neuropsykologisk og kognitiv referenceramme.

Supervisionsdage for psykologer (2-5 deltagere, 4-6 timer):
Udredning af børn, unge og yngre voksne – med særlig fokus på neuropsykologisk testning.

Der tages udgangspunkt i deltagernes egne cases. Er I allerede en gruppe, eller er du interesseret i dannelsen af en ny gruppe? Kontakt Bente Underbjerg på 23 90 10 32 eller bu@BUpsykolog.dk