Velkommen


Børne- og Ungdomspsykologerne
er en privat psykologpraksis i Risskov, Århus.

Børne- og Ungdomspsykologerne løser udrednings-, rådgivnings- og behandlingsopgaver vedrørende børn, unge og voksne med problemstillinger i forhold til faglige, sociale, følelsesmæssige og personlige forhold samt udviklingsvanskeligheder.
Bente Underbjerg tilbyder endvidere supervision, bl.a. til psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation eller specialistgodkendelse.

Uanset opgavens art og omfang lægges der stor vægt på en kvalificeret indsats på et
højt fagligt niveau og med en høj etisk standard.

Bente UnderbjergBente Underbjergs formelle kvalifikationer:
- autoriseret psykolog
- godkendt specialist i klinisk psykologi og neuropsykologi (børn og unge)
- godkendt supervisor i klinisk børneneuropsykologi
- 2-årig videreuddannelse i kognitive behandlingsformer

Bente Underbjerg har særlig viden og kompetence i forhold til gennemgribende udviklingsforstyrrelser / autismespektrumforstyrrelser (autisme, Aspergers syndrom), opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD, ADD), indlæringsvanskeligheder, udviklingshæmning, medfødt eller erhvervet hjerneskade, Tourette, angst og OCD.

Bente Underbjerg har mere end 30 års erfaring i arbejdet med børn og unge, forældre og familier samt professionelle netværk med forskellige faggrupper.

Børne- og Ungdomspsykologernes arbejde udføres under forpligtelse af gældende lovgivning, herunder Psykologloven og Etiske principper for nordiske psykologer.
Bente Underbjerg er autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykologforening.